MHS Motorhistoriska Marknad 2013

Foto: Peter Segemark
Utförligare reportage kommer i Motorhistoriskt Magasin