MHS evenemang, rallyn och träffar!

På grund av Corona och smittrisken, har vi fått ställa in de flesta ordinarie evenemang tills vidare.

MHS Web-Rally 2021 Maj är igång. Pågår 1-23 maj och är öppet för alla MHS-medlemmar. All information om rallyt finns på medlemssidorna (kräver inloggning).

Måndagsträffar på klubblokalen i Täby

Styrelsen har beslutat att även fortsatt hålla klubblokalen stängd på måndagskvällarna.
Anledningen är nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten om begränsning av kontakter med risk för smittspridning.

Vi hoppas naturligtvis att vi ska kunna återgå till normalläge så småningom.

Styrelsen

MHS och evenemang

MHS ambition är att återskapa en tidstypisk bild från olika tidsepoker och verksamheter. MHS välkomnar därför fordon som är representativa för tiden. Tillsammans utgör vi ett rullande museum. Tidstypisk klädsel för deltagarna förhöjer naturligtvis det autentiska intrycket. MHS försöker också finna lämpligaste vägval och bästa yttre miljöer för evenemangen.

Ett rally eller en träff är ett utmärkt tillfälle att träffa andra likasinnade under trivsamma former. Ta gärna med hela familjen och kamera! Vissa rallyn innehåller olika former av tävlingar. Tävlingsmomenten är främst av kunskapsnatur vid de olika kontrollerna, men det kan förekomma praktiska övningar. I de flesta rallyn finns en separat juniorklass för de yngre deltagarna. Deltagande i MHS rally sker på varje deltagares eget ansvar och alla lagar och förordningar gäller som för all övrig trafik.

Ibland slår vi samman flera rallyn till ett gemensamt, oftast av praktiska skäl. Lopp 60, 70 och 80 kan t ex. gå samtidigt som tre ”klasser” i samma lopp.

Medlemmar deltar gratis i de flesta evenemang (det kan finnas undantag när ett evenemang samarrangeras med andra klubbar), icke medlemmar betalar startavgift (300 kr för de Tunga rallyna, 150 kr för bilrallyn och 100 kr för mopedrallyn). Det betyder att en medlem kan delta med ett fordon gratis i ett rally. Icke medlem som vinner ett rally erhåller också ett års medlemskap.

Kommande evenemang