MHS evenemang, rallyn och träffar!

På grund av Corona och smittrisken, har vi fått ställa in alla ordinarie evenemang tills vidare.

Web-Rally!

I juli arrangerar vi ett Web-Rally där man kan delta utan att det behöver bli någon samling av människor.
Rallyt är en kombination av fysiska kontroller ute i verkligheten och tävlingsfrågor på nätet.
För att man ska hitta till kontrollerna, finns dels en beskrivning av dem, dels QR-koder som, tillsammans med Google Maps i telefon eller dator, leder deltagarna rätt.
Alla MHS-medlemmar kan delta. Om du inte är medlem, kan du söka medlemskap här.
medlemssidorna (inloggning krävs) finns en beskrivning av rallyt och en länk för att kunna delta. Rallyt går på 13 platser runtom i landet. Det behövs ingen föranmälan till detta rally och det kostar inget att delta!

MHS och evenemang

MHS ambition är att återskapa en tidstypisk bild från olika tidsepoker och verksamheter. MHS välkomnar därför fordon som är representativa för tiden. Tillsammans utgör vi ett rullande museum. Tidstypisk klädsel för deltagarna förhöjer naturligtvis det autentiska intrycket. MHS försöker också finna lämpligaste vägval och bästa yttre miljöer för evenemangen.

Ett rally eller en träff är ett utmärkt tillfälle att träffa andra likasinnade under trivsamma former. Ta gärna med hela familjen och kamera! Vissa rallyn innehåller olika former av tävlingar. Tävlingsmomenten är främst av kunskapsnatur vid de olika kontrollerna, men det kan förekomma praktiska övningar. I de flesta rallyn finns en separat juniorklass för de yngre deltagarna. Deltagande i MHS rally sker på varje deltagares eget ansvar och alla lagar och förordningar gäller som för all övrig trafik.

Ibland slår vi samman flera rallyn till ett gemensamt, oftast av praktiska skäl. Lopp 60, 70 och 80 kan t ex. gå samtidigt som tre ”klasser” i samma lopp.

Medlemmar deltar gratis i de flesta evenemang (det kan finnas undantag när ett evenemang samarrangeras med andra klubbar), icke medlemmar betalar startavgift (300 kr för de Tunga rallyna, 150 kr för bilrallyn och 100 kr för mopedrallyn). Det betyder att en medlem kan delta med ett fordon gratis i ett rally. Icke medlem som vinner ett rally erhåller också ett års medlemskap.

Kommande evenemang