MHS evenemang, rallyn och träffar!

Måndagsträffar på klubblokalen i Täby

Varje måndag kl 18-21 har vi öppet hus i klubblokalen i Arninge i Täby.
Adressen är Polygonvägen 19. Det finns gott om parkering utanför och möjlighet att köpa fika inne i lokalen.
Välkomna!

Styrelsen

MHS och evenemang

MHS ambition är att återskapa en tidstypisk bild från olika tidsepoker och verksamheter. MHS välkomnar därför fordon som är representativa för tiden. Tillsammans utgör vi ett rullande museum. Tidstypisk klädsel för deltagarna förhöjer naturligtvis det autentiska intrycket. MHS försöker också finna lämpligaste vägval och bästa yttre miljöer för evenemangen.

Ett rally eller en träff är ett utmärkt tillfälle att träffa andra likasinnade under trivsamma former. Ta gärna med hela familjen och kamera! Vissa rallyn innehåller olika former av tävlingar. Tävlingsmomenten är främst av kunskapsnatur vid de olika kontrollerna, men det kan förekomma praktiska övningar. I de flesta rallyn finns en separat juniorklass för de yngre deltagarna. Deltagande i MHS rally sker på varje deltagares eget ansvar och alla lagar och förordningar gäller som för all övrig trafik.

Ibland slår vi samman flera rallyn till ett gemensamt, oftast av praktiska skäl. Lopp 60, 70 och 80 kan t ex. gå samtidigt som tre ”klasser” i samma lopp.

Medlemmar deltar till ett lågt pris i våra rallyn (50:-/fordon i de flesta rallyn, 150:- för de Tunga rallyna och gratis i moped- och cykelevenemang).
Icke medlemmar betalar startavgift (300 kr för de Tunga rallyna, 150 kr för bilrallyn och 100 kr för mopedrallyn).
Startavgift betalas i förskott till Swish 1234536421 eller plusgiro 40 14 41-1. Ange namn,ev. registreringsnummer och vilket rally betalningen avser.

Kommande evenemang