Till åminnelse av MHS 25-årsjubileum instiftade MHS styrelse 1990 det ”Motorhistoriska Priset”. Priset skall årligen utdelas till förtjänt person eller ideell förening som under året eller på annat sätt tillvaratagit motorhistoriska intressen.

Sedan 1991 kan vem som helst sända in förslag på pristagare med noggrann motivering till MHS. Juryn som beslutar om priset består av representanter från Automobilhistoriska Klubben (AHK), Motorcykelhistoriska Klubben (MCHK), Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) samt Motorhistoriska Sällskapet (MHS).

Följande har hedrats med Motorhistoriska Priset genom åren:

År Pristagare Kortfattad motivering
2016  – Juryn har inte nominerat någon pristagare för år 2016
2015  – Juryn har inte nominerat någon pristagare för år 2015
2014 Föreningen
Husqvarna Motorcyklar
För dess värdefulla insatser att vårda ett viktigt svenskt industri- och kulturarv. Föreningen har många aktiviteter och genomför årligen ett flertal evenemang, bland annat Husqvarnarallyt för motorcyklar och mopeder, senast för 18:e året i följd.
Detta år stod man också som lokala arrangörer för det inofficiella Europamästerskapet för veteranmotorcyklar ”Windmill Trophy”, ett succéarrangemang med 150 deltagare från sju nationer.
2013  – Juryn har inte nominerat någon pristagare för år 2013
2012 Folksam Motorhistoriska priset för 2011 tilldelas Folksam för att under flera decennier i nära samarbete med Motorhistoriska Riksförbundet och dess 169 medlems-klubbar ha erbjudit en mycket förmånlig försäkring för samlarfordon. Med lyhördhet och förståelse för den fordonshistoriska kulturgärningen har Folksam genom åren på olika sätt underlättat för Sveriges fordonshistoriker i deras strävan att återskapa och bibehålla det rullande fordonshistoriska arvet. Genom bland annat sin forskning om trafiksäkerhet har Folksam också bidragit till att utveckla säkerhetstänkandet inom den fordonshistoriska rörelsen.
2011 Horst Brüning För ett outtröttligt och ovärderligt arbete med att tillförsäkra våra veteranfordon en väl förankrad plats i dagens och morgondagens trafik, dels nationellt genom sitt arbete i Motorhistoriska Riksförbundet och dels internationellt i sitt nuvarande arbete som FIVAS President.
2010 Jan Melin För en enastående forskningsinsats under mer än femtio år, gällande Mercedes-Benz berömda kompressor-modeller från 1930-talet, vars resultat bland annat givit rikt faktafyllda böcker, prisbelönta i både Tyskland och USA, och som fått lysande recensioner i facktidskrifter över hela världen.
2009 Göran Dahlgren För hans pionjärgärning och aldrig sinande entusiasm för Motorhistoriska Sällskapet och för det ursprungliga initiativet till Motorhistoriska Riksförbundet. Hans mångåriga känsla för och kunskaper om de amerikanska trettiotalsbilarna har betytt mycket för hobbyns bredd och utveckling i Sverige.
2008 Juryn har inte nominerat någon pristagare för år 2008.
2007 Tommy Hallberg o Carl-Axel Hööglund För deras mångåriga och värdefulla arbete inom veteranbilshobbyn.
2006 Hans Tornebäck För sitt värdefulla arbete inom veteranbilhobbyn bl a med veteranfordonsförsäkringar.
2005 Gert Ekström För sitt djupa motorhistoriska engagemang till lands, till sjöss och i luften.
2004 Juryn har inte nominerat någon pristagare för år 2004.
2003 Juryn har inte nominerat någon pristagare för år 2003.
2002 Per Gillbrand För sina fantastiska, handgjorda och perfekt fungerande modellmotorer.
2001 Familjen Lars Öhman För sin pionjärgärning inom veteranbilshobbyn.
2000 Alf Lavér För sitt nationella och internationella engagemang inom veteran-MC-hobbyn.
Harry Lundberger För mer än ett halvsekels motorhistorisk kunnighet och färgstarka inlägg.
1999 Björn-Eric Lindh För sina utmärkta märkeshistoriska motorböcker bland annat.
1998 Nordiska Museet För Anette Rosengren och Lars Lövgrens lysande utställning ”Bilen”.
1997 Hans Carlsson För den PR och det intresse för den motorhistoriska hobbyn som han skapat genom sina tidskrifter Signalhornet/Classic Motor.
1996 Ingemar Ahlqvist och
Magnus Ahlqvist
För deras arbete att skapa och utveckla Smålands Bil-, Musik- och Leksaksmuseum i Rydaholm.
1995 Martin Strömberg För sina unika motorsportböcker, skrivna av den ”legend” som han ju är.
1994 Per-Börje Elg och
Jan Ströman
För mångårigt arbete med kvalitetspublikationerna: Motorhistoriskt Magasin och Autohistorica, två klubbtidskrifter i världsklass.
1993 Bertil Lindblad För sin banbrytande insats för den motorhistoriska hobbyns utveckling.
1992 Lars Malmberg och
Kjell Gustavsson
För deras extraordinära renoveringsarbeten.
1991 Automobilhistoriska Klubben (AHK) För dess pionjärgärning som motorhistorisk klubb.