MHS Motorhistoriska Marknad 2012

Foto: Peter Segemark

Utförligare reportage kommer i Motorhistoriskt Magasin