Vi har bestämt att avstå från att arrangera MHS Regularity 2019 på grund av osäkerheten kring tillståndsgivning och kostnader för arrangemang av den här typen. Det är nya regler på gång, men i dagsläget går det inte att få klara besked om vad som gäller från myndigheterna. Vi återkommer med MHS Regularity under 2020.

Inställt

Regularity Ingress