Småsvängen 2010

Utförligare reportage i kommande MHM

Foto: Peter Segemark