MHS Småsvängen 2012

Som vanligt första lördagen i oktober
I år gick starten vid MC Collection i Sollentuna. 43 fordon kom till start.
Som vanligt hade vi tur med vädret och fordonen var av blandade fabrikat och storlek. I år deltog fyra ”stora” fordon, en Jeep och tre A-fordar med motiveringen att de var kortare än 4 meter. Deltog gjorde också utom tävlan en Opel Record combi, beroende på att den anmälda bilen gått sönder. Det har kommit en del synpunkter på dessa bilars storlek och vi kommer troligen att se över reglerna till nästa år. Det skall ju handla om små bilar. Har du idéer, så hör av dig.

Rallyt gick på blandade vägar i Roslagen
Vid start fick förarna svara på vad sex olika vägmärken betydde och kunskaperna blir bättre för varje år. En bemannad och två obemannade kontroller utefter vägen klarades enkelt av de flesta. Picknick eller lunch på pizzeria klarades också av utefter vägen. Bilder med frågor och en ordfläta gav sysselsättning under turen.

Vinnare i år blev Leo Tatti, som körde sin MG TD från 1952.

Under rättningen passade många på att utnyttja rabattkupongen och besökte Mc Collections museum. Några nöjde sig med att äta i serveringen.

En del anmälningar kom in efter sista anmälningsdag. För att förenkla planering och förberedelser för arrangörerna, uppmanar vi de som är intresserade av att delta nästa år, att redan nu göra en notering i kalendern: 23 september är sista anmälningsdag och rallyt går den 5 oktober. Alla småbilar, MC-bilar och motorcyklar är välkomna.

Vi som jobbade med rallyt i år var – förutom familjen Geijer – Karl-Ingvar Franzén och Mats Nerman. Erik Geijer

Foto: Gunilla Forsman

Resultatlista


Smasv_2012_Resultat