MHS Gökotta

Rallyt för morgonpigga. Samling på Skeppsholmen från kl 04:30. Start från kl 05:00. Färdvägen är hemlig men brukar vara 5-8 mil och sluta på något trevligt ställe där man kan äta sin medhavda frukost i det gröna. Fordon ska vara min 20 år gamla. Ingen föranmälan. Vinnaren får äran att arrangera nästkommande års Gökotta. I år van Calle och Marianne Holmlund från Stavsjö i en Volvo P180 från 1972.

MHS Gökotta 2018. Vinnaren Calle Holmlund, Stavsjö.