forex omvandla pengar

Forex öppettider södermalm - Valutahandel ing

Vi satsar på ett nytt, modernt koncept år 2019

Motorhistoriska Sällskapets styrelse har beslutat att inte genomföra den traditionella Motorhistoriska Marknaden år 2018. Huvudanledningen är att det numera stora utbudet av olika marknader inom ”veteranbilssegmentet” inneburit att den Motorhistoriska Marknaden behöver förnyas och moderniseras i grunden – efter att ha genomförts i 51 år tämligen oförändrad.

Andra anledningar att pausa detta år, är det dåliga ekonomiska resultat som 2017 års Marknad gav samt den omständigheten att Stoxa inte längre är en tänkbar eller lämplig plats för Marknaden.

Styrelsen kommer under år 2018 att arbeta aktivt med att ta fram ett nytt och moderniserat koncept för Marknaden. Vår förhoppning är att kunna återkomma med den 52:a Marknaden under år 2019.

lön banksäljare forex