Motorhistoriska marknaden 2009

Foto: Peter Segemark