Rallyt är öppet för alla kommersiella nyttofordon tillverkade 1994 eller tidigare, i ursprungsskick eller renoverade.
Starten gick från Börjessons Lastbilar AB på Borgens gata 11 i Alingsås.
Målet var vid f.d. Volvomuseet i Arendal i Göteborg.

Film från MHS Tunga Rallyt Väst från Lars Einar Eriksson:
https://www.youtube.com/watch?v=_YFe7DbgFRk

Film 1 från MHS Tunga Rallyt Väst från Kurt Falk;
https://www.youtube.com/watch?v=jKDH7_IC1ZE&

Film 2 från MHS Tunga Rallyt Väst från Kurt Falk;
https://www.youtube.com/watch?v=_i-2YuOEkU0