Rallyt är öppet för alla kommersiella nyttofordon tillverkade 1992 eller tidigare, i ursprungsskick eller renoverade.
Start vid Scania på Verkstadsvägen i Södertälje vid 9-tiden och målgång vid Scanias huvudkontor på Vagnmakarvägen från kl 13.
Maximalt antal deltagande fordon är 160 st. Vid överbokning har MHS medlemmar förtur.
OBS! Respektera att vi av administrativa skäl inte kan ta emot anmälningar efter utsatt datum.
Du anmäler dig i första hand här på MHS hemsida.
Du kan också kontakta MHS kansli för anmälan.
Anmälan ska vara MHS tillhanda snarast, dock senast 3 september.
Startavgift: Medlemmar i MHS deltar gratis. Övriga betalar 300 kr.
Betalning görs i förskott till: Plusgiro 40 14 41-1 eller med Swish till 123 453 64 21.
Ange Åkarsvängen och ditt namn på betalningen.
Frågor? Ring 08-702 07 06 måndag kl 18-21 eller torsdag 9-12.
Välkomna!