För MHS aktiva funktionärer. Särskild inbjudan kommer!