MHS Årsmöte den 22 februari 2024

MHS ÅrsmöteTorsdagen den 22 februari 2024 Årsmötet genomförs i MHS klubblokal torsdag den 22 februari.Mötet börjar kl 18:30 i MHS klubblokal på Polygonvägen 19 i Täby.Årsmöteshandlingar finns här i Annonsmagasinet och dessutom på MHS hemsida www.mhs.se.ValberedningValberedningen leds av Stig-Olof Olofsson, 070-911 16 44, soo@mhs.seMotionerMotioner ska vara MHS tillhanda senast den 8 februari 2024. Inkomna motioner…