Annonspriser för företag är billigare än du tror.
Annonspriser (Färg och svartvitt, sidformat A5):
Helsida 1800:-
Halvsida 1000:-
Kvartssida 600:-
Uppslag (2 x stående A5 / 1 x liggande A4) 2800:-

Kontakta MHS på info@mhs.se eller 08-702 07 06 för mer info (måndagar kl 18-21 eller torsdagar kl 9-12).