Annonspriser för företag är billigare än du tror.
Annonspriser (Färg och svartvitt, sidformat A5):
Helsida 2300:-
Halvsida 1000:-
Kvartssida 700:-
Uppslag (2 x stående A5 / 1 x liggande A4) 6000:-

Kontakta MHS på mhspolygon75@gmail.com eller 070-817 94 27 för mer info.