Rallyt är öppet för alla kommersiella nyttofordon tillverkade 1994 eller tidigare, i ursprungsskick eller renoverade. Start vid Scania på Verkstadsgatan i Södertälje vid 9-tiden och målgång vid Scanias huvudkontor på Vagnmakarvägen i Södertälje från kl 13.
Maximalt antal deltagande fordon är 160 st. Vid överbokning har MHS medlemmar förtur. OBS! Respektera att vi av administrativa skäl inte kan ta emot anmälningar efter utsatt datum.
Föranmälan gäller och du anmäler dig HÄR.
Du kan också kontakta MHS kansli för anmälan.
Anmälan ska vara MHS tillhanda snarast, dock senast 1 september.
Startavgift: Medlemmar i MHS 150:-. Övriga 300:-.
Betalning görs i förskott till:
Plusgiro 40 14 41-1 eller Swish till 123 453 64 21.
Ange Åkarsvängen och ditt namn på betalningen.

Frågor? Ring 08-702 07 06 måndag kl 18-21 eller torsdag 9-12
alt. maila till kansli@mhs.se.

Välkomna!