Seniorloppet

Seniorloppet avser fordon tillverkade t om 1929 och körs bara under MHS jubileumsår, d v s vart femte år.
Det betyder att loppet körs nästa gång 2020 (MHS 55-årsjubileum).