Motorhistoriska Marknaden 2008

Foto: Peter Segemark och Urban Duhrin