190511 MHS Regularity (inställt)

Vi har bestämt att avstå från att arrangera MHS Regularity 2019 på grund av osäkerheten kring tillståndsgivning och kostnader för arrangemang av den här typen. Det är nya regler på gång, men i dagsläget går det inte att få klara besked om vad som gäller från myndigheterna. Vi återkommer med MHS Regularity under 2020.

190207 MHS Årsmöte 2019

MHS Årsmöte 2019 Torsdag den 7 februari med start kl 18:30 Plats: MHS klubblokal, Polygonvägen 19, Täby. Valberedningen leds av Jan Tägt Motioner ska vara MHS tillhanda senast 10 januari 2019. Förslag till dagordning vid MHS årsmöte: Årsmötets öppnande och fastställande av dagordning Val av ordförande och sekreterare för mötet Anmälan av övriga frågor Fråga…